รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) ของข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง (นายอำเภอ) จำนวน 16 ราย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่