ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต สำหรับปีนี้ครบรอบปีที่ 32 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้จัดทำบุญขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิต