บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คือปณิธาน
โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือจิตสำนึก

ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี www.dopa-surat.go.th

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คือปณิธาน
โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือจิตสำนึก

ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี www.dopa-surat.go.th

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คือปณิธาน
โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือจิตสำนึก

ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี www.dopa-surat.go.th

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

13 มิถุนายน 2567

31 พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567

21 พฤษภาคม 2567

9 พฤษภาคม 2567

8 พฤษภาคม 2567

2 พฤษภาคม 2567

1 พฤษภาคม 2567

30 เมษายน 2567

26 เมษายน 2567

25 เมษายน 2567

22 เมษายน 2567

18 เมษายน 2567

3 เมษายน 2567

21 มีนาคม 2567

20 มีนาคม 2567

16 กุมภาพันธ์ 2567

30 มกราคม 2567

2 ตุลาคม 2566

ข่าวสาร

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

🔹วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.🔹นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดจังหวัดสุราษร์ธานี นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลฯ

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต

"ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรในสังกัดสวมใส่ผ้าไทย

นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ส่วนอำนวยการ และข้าราชการ พนักงาน