บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คือปณิธาน
โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือจิตสำนึก

ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี www.dopa-surat.go.th

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คือปณิธาน
โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือจิตสำนึก

ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี www.dopa-surat.go.th

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คือปณิธาน
โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือจิตสำนึก

ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี www.dopa-surat.go.th

ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

16 กุมภาพันธ์ 2567

30 มกราคม 2567

2 ตุลาคม 2566

20 กันยายน 2566

15 กันยายน 2566

13 กันยายน 2566

7 กรกฎาคม 2566

23 มิถุนายน 2566

16 พฤษภาคม 2566

2 พฤษภาคม 2566

27 เมษายน 2566

19 เมษายน 2566

5 เมษายน 2566

30 มีนาคม 2566

24 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2566

16 มีนาคม 2566

13 มีนาคม 2566

8 มีนาคม 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

8 กุมภาพันธ์ 2566

31 มกราคม 2566

19 มกราคม 2566

12 มกราคม 2566

11 มกราคม 2566

29 ธันวาคม 2565

27 ธันวาคม 2565

9 ธันวาคม 2565

4 พฤศจิกายน 2565

12 ตุลาคม 2565

5 ตุลาคม 2565

4 ตุลาคม 2565

27 กันยายน 2565

21 กันยายน 2565

13 กันยายน 2565

9 กันยายน 2565

7 กันยายน 2565

22 สิงหาคม 2565

3 สิงหาคม 2565

1 สิงหาคม 2565

20 กรกฎาคม 2565

19 กรกฎาคม 2565

11 กรกฎาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565

25 เมษายน 2565

ข่าวสาร

ข้อมูลร้านค้าของเก่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลร้านค้าของเก่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลสถิติที่สำคัญ อ่านรายละเอียดที่นี่

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

🔹วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.🔹นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดจังหวัดสุราษร์ธานี นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวันสถาปนาหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 45

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลฯ

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต