หนังสือสั่งการ

18 ตุลาคม 2566

17 ตุลาคม 2566

16 ตุลาคม 2566

12 ตุลาคม 2566

11 ตุลาคม 2566

10 ตุลาคม 2566

9 ตุลาคม 2566

6 ตุลาคม 2566

5 ตุลาคม 2566

4 ตุลาคม 2566

3 ตุลาคม 2566

2 ตุลาคม 2566

29 กันยายน 2566

28 กันยายน 2566

27 กันยายน 2566

26 กันยายน 2566

22 กันยายน 2566

21 กันยายน 2566

20 กันยายน 2566

19 กันยายน 2566

18 กันยายน 2566

15 กันยายน 2566

14 กันยายน 2566

13 กันยายน 2566

11 กันยายน 2566

8 กันยายน 2566

5 กันยายน 2566

4 กันยายน 2566

1 กันยายน 2566

31 สิงหาคม 2566

30 สิงหาคม 2566

28 สิงหาคม 2566

25 สิงหาคม 2566

24 สิงหาคม 2566

22 สิงหาคม 2566

21 สิงหาคม 2566

18 สิงหาคม 2566

17 สิงหาคม 2566

16 สิงหาคม 2566

15 สิงหาคม 2566

11 สิงหาคม 2566

10 สิงหาคม 2566

9 สิงหาคม 2566

4 สิงหาคม 2566

3 สิงหาคม 2566

27 กรกฎาคม 2566

26 กรกฎาคม 2566

25 กรกฎาคม 2566

21 กรกฎาคม 2566

20 กรกฎาคม 2566

19 กรกฎาคม 2566

18 กรกฎาคม 2566

17 กรกฎาคม 2566

14 กรกฎาคม 2566

13 กรกฎาคม 2566

12 กรกฎาคม 2566

11 กรกฎาคม 2566

10 กรกฎาคม 2566

7 กรกฎาคม 2566

5 กรกฎาคม 2566

4 กรกฎาคม 2566

3 กรกฎาคม 2566

30 มิถุนายน 2566

29 มิถุนายน 2566

28 มิถุนายน 2566

26 มิถุนายน 2566

22 มิถุนายน 2566

21 มิถุนายน 2566

20 มิถุนายน 2566

19 มิ.ย. 2566

16 มิ.ย. 2566

14 มิถุนายน 2566

13 มิถุนายน 2566

  • 12 มิถุนายน 2566

9 มิถุนายน 2566

8 มิถุนายน 2566

7 มิถุนายม 2566

6 มิถุนายน 2566

2 มิถุนายน 2566

1 มิถุนายน 2566

31 พฤษภาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566

29 พฤษภาคม 2566

26 พฤษภาคม 2566

25 พฤษภาคม 2566

24 พฤษภาคม 2566

23 พฤษภาคม 2566

22 พฤษภาคม 2566

19 พฤษภาคม 2566

18 พฤษภาคม 2566

16 พฤษภาคม 2566

15 พฤษภาคม 2566

12 พฤษภาคม 2566

11 พฤษภาคม 2566

10 พฤษภาคม 2566

9 พฤษภาคม 2566

8 พฤษภาคม 2566

5 พฤษภาคม 2566

3 พฤษภาคม 2566

 

2 พฤษภาคม 2566

1 พฤษภาคม 2566

28 เมษายน 2566

25 เมษายน 2566

24 เมษายน 2566

21 เมษายน 2566

20 เมษายน 2566

19 เมษายน 2566

18 เมษายน 2566

12 เมษายน 2566

11 เมษายน 2566

10 เมษายน 2566

7 เมษายน 2566

5 เมษายน 2566

4 เมษายน 2566

3 เมษายน 2566

30 มีนาคม 2566

29 มีนาคม 2566

28 มีนาคม 2566

27 มีนาคม 2566

24 มีนาคม 2566

23 มีนาคม 2566

22 มีนาคม 2566

21 มีนาคม 2566

20 มีนาคม 2566

19 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2566

16 มีนาคม 2566

15 มีนาคม 2566

14 มีนาคม 2566

13 มีนาคม 2566

10 มีนาคม 2566

9 มีนาคม 2566

8 มีนาคม 2566

7 มีนาคม 2566

3 มีนาคม 2566

2 มีนาคม 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566

24 กุมภาพันธ์ 2566

23 กุมภาพันธ์ 2566

22 กุมภาพันธ์ 2566

21 กุมภาพันธ์ 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

16 กุมภาพันธ์ 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566

14 กุมภาพันธ์ 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566

10 กุมภาพันธ์ 2566

8 กุมภาพันธ์ 2566

7 กุมภาพันธ์ 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566

1 กุมภาพันธ์ 2566

31 มกราคม 2566

30 มกราคม 2566

27 มกราคม 2566

26 มกราคม 2566

25 มกราคม 2566

24 มกราคม 2566

23 มกราคม 2566

20 มกราคม 2566

18 มกราคม 2566

17 มกราคม 2566

16 มกราคม 2566

12 มกราคม 2566

11 มกราคม 2566

10 มกราคม 2566

9 มกราคม 2566

6 มกราคม 2566

5 มกราคม 2566

4 มกราคม 2566

3 มกราคม 2566

28 ธันวาคม 2565

27 ธันวาคม 2565

26 ธันวาคม 2565

23 ธันวาคม 2565

22 ธันวาคม 2565

21 ธันวาคม 2565

20 ธันวาคม 2565

19 ธันวาคม 2565

15 ธันวาคม 2565

14 ธันวาคม 2565

13 ธันวาคม 2565

9 ธันวาคม 2565

8 ธันวาคม 2565

7 ธันวาคม 2565

6 ธันวาคม 2565

2 ธันวาคม 2565

1 ธันวาคม 2565

30 พฤศจิกายน 2565

29 พฤศจิกายน 2565

28 พฤศจิกายน 2565

24 พฤศจิกายน 2565

23 พฤศจิกายน 2565

22 พฤศจิกายน 2565

21 พฤศจิกายน 2565

18 พฤศจิกายน 2565

17 พฤศจิกายน 2565

16 พฤศจิกายน 2565

15 พฤศจิกายน 2565

14 พฤศจิกายน 2565

11 พฤศจิกายน 2565

10 พฤศจิกายน 2565

9 พฤศจิกายน 2565

6 พฤศจิกายน 2565

3 พฤศจิกายน 2565

2 พฤศจิกายน 2565

1 พฤศจิกายน 2565

31 ตุลาคม 2565

28 ตุลาคม 2565

27 ตุลาคม 2565

26 ตุลาคม 2565

25 ตุลาคม 2565

21 ตุลาคม 2565

20 ตุลาคม 2565

19 ตุลาคม 2565

18 ตุลาคม 2565

17 ตุลาคม 2565

12 ตุลาคม 2565

11 ตุลาคม 2565

10 ตุลาคม 2565

7 ตุลาคม 2565

6 ตุลาคม 2565

5 ตุลาคม 2565

4 ตุลาคม 2565

3 ตุลาคม 2565

30 กันยายน 2565

29 กันยายน 2565

28 กันยายน 2565

27 กันยายน 2565

26 กันยายน 2565

23 กันยายน 2565

22 กันยายน 2565

21 กันยายน 2565

20 กันยายน 2565

19 กันยายน 2565

16 กันยายน 2565

15 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

13 กันยายน 2565

9 กันยายน 2565

8 กันยายน 2565

7 กันยายน 2565

6 กันยายน 2565

5 กันยายน 2565

2 กันยายน 2565

1 กันยายน 2565

  • ด่วนที่สุด การยืนยันผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่5 11.31 น.

31 สิงหาคม 2565

30 สิงหาคม 2565

29 สิงหาคม 2565

26 สิงหาคม 2565

25 สิงหาคม 2565

23 สิงหาคม 2565

22 สิงหาคม 2565

19 สิงหาคม 2565

18 สิงหาคม 2565

17 สิงหาคม 2565

16 สิงหาคม 2565

15 สิงหาคม 2565

11 สิงหาคม 2565

10 สิงหาคม 2565

9 สิงหาคม 2565

8 สิงหาคม 2565

5 สิงหาคม 2565

4 สิงหาคม 2565

3 สิงหาคม 2565

1 สิงหาคม 2565

27 กรกฎาคม 2565

26 กรกฎาคม 2565

25 กรกฎาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565

21 กรกฎาคม 2565

20 กรกฎาคม 2565

19 กรกฎาคม 2565

18 กรกฎาคม 2565

12 กรกฎาคม 2565

11 กรกฎาคม 2565

8 กรกฎาคม 2565

7 กรกฎาคม 2565

6 กรกฎาคม 2565

5 กรกฎาคม 2565

4 กรกฎาคม 2565

27 เมษายน 2565

26 เมษายน 2565

25 เมษายน 2565

22 เมษายน 2565

20 เมษายน 2565

  •