ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน 8 ราย
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่