ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน 8 ราย
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการทั่วไป (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ กลุ่มงานปกครอง (ห้องจ่าจังหวัด) ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7727 2586
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดอ่านที่นี่

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

🔹วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.
🔹นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ณ.บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹ต่อมาในเวลา 10.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่3/2566 และบรรยายพิเศษในหัวขัอ “คุณธรรมของนักปกครองท้องที่ “ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปลัดจังหวัดสุราษร์ธานี นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565
🔹นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมนัอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ดังนี้
🔹 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ.สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹13.00 น.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสมหวังวนาราม และจิตอาสาบริการประชาชน ณ.วัดสมหวังวนาราม
🔹17.45 น.พิธีวางพวงมาลา ณ.อาคารศูนย์กลางประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹โดยในพิธีและกิจกรรมดังกล่าวมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน