ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม