ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ กลุ่มงานปกครอง (ห้องจ่าจังหวัด) ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7727 2586
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดอ่านที่นี่