ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการทั่วไป (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่