ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

🔹วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.
🔹นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ณ.บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹ต่อมาในเวลา 10.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่3/2566 และบรรยายพิเศษในหัวขัอ “คุณธรรมของนักปกครองท้องที่ “ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี