ปลัดจังหวัดสุราษร์ธานี นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565
🔹นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมนัอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ดังนี้
🔹 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ.สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹13.00 น.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดสมหวังวนาราม และจิตอาสาบริการประชาชน ณ.วัดสมหวังวนาราม
🔹17.45 น.พิธีวางพวงมาลา ณ.อาคารศูนย์กลางประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹โดยในพิธีและกิจกรรมดังกล่าวมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน