ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 3 มกราคม 2566 ซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน 8 ราย
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการทั่วไป (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง)

  • จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทดแทนตำแหน่งว่าง) ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ กลุ่มงานปกครอง (ห้องจ่าจังหวัด) ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7727 2586
  • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดอ่านที่นี่

ปกครอง ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม

  • กรมการปกครองได้จัดทำข้อกำหนดจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรกระทำหรือไม่กระทำ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการรักษาจริยธรรมที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของกรมการปกครองตามแนวทางที่คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) กำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1fpqvz-G7emlVQ326PHWB2cjsbkSkEmhX/view?usp=sharing