ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565
นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ดังนี้
เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี
เวลา 08.30 น.พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนา ภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา 13.30 น.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และจิตอาสาบริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้าประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 ณ.ป่าทุ่งใสไช หมู่ที่5 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
เวลา 18.00 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ.อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี