“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรในสังกัดสวมใส่ผ้าไทย

นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/ส่วนอำนวยการ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”